Getijden eb en vloed Ameland

Eb en vloed onstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde. De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeen een bepaalde kant op beweegt. Omdat de aarde draait, om haar eigen as en om de zon, is de plek waar de maan aan het sterkst aan het water trekt steeds verschillend. Het water gaat dus steeds een andere kant op, waardoor hoog- en laagwater elkaar afwisselen. Dit wordt eb en vloed genoemd.

De zekerheid van: