Het Beleefstrand, het meest dynamische stukje natuur

Het gebied boven Ballum is nog steeds in beweging. De eilanden wandelen en de zandarm maakt een grote boog noordwaarts om dan oostwaarts op het eiland, tussen Ballum en Nes aan te landen. Elk jaar is het weer anders, en is de stroming en zijn de zandpartijen verschoven. Al drie keer landde op die plek een zandplaat op het eiland. Dit herhaalt zich om de 60 jaar. Het strand kreeg een strandhaak, die zich naar het oosten verplaatst. De beschutting van de zandhaak gaf het strandgedeelte de gelegenheid zich te ontwikkelen tot een 'groen' strand. Ook bij hoog water blijft het droog. Wind vormt duintjes en planten krijgen kans zich te ontwortelen. Er ontstaat een gebied met pioniersvegetatie en elk jaar meer plantengroei. Een niet eerder in Nederland gesignaleerde plant is ontdekt: de kliflamsoor, dat ook voor komt op de kliffen van de Britse kust en langs de kust van Bretagne. Het lijkt op lamsoor, maar heeft een iets andere kleur en een kleiner bladrozet. Het zaad is meegevoerd met de stroming en vindt op het 'groene' strand een goede bodem om te ontkiemen. Vogelsoorten hebben de plek ontdekt om te broeden. Het 'groene' strand is beperkt toegankelijk. Tijdens het broedseizoen moeten honden aangelijnd blijven en wordt de vogels rust gegund. Dit gebied kan beschouwd worden als het meest dynamische stukje natuurlijk Nederland.
Hiermee onderscheidt Beleefstrand zich van de andere: een strand waar je garnalen kunt kruien, kokkels vindt, zandkastelen bouwt, in de branding kunt zwemmen, op je handdoekje ligt, wandelt en een modderband kunt nemen.
 

De zekerheid van: